DANE POBRANE Z URZĘDU GMINY ZAWIERCIE

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:

  2021 r. (379 731,47 zł.)

  WZROST W STOSUNKU DO: 
  2020 r. (210 517,62 zł.)
 • Złożono 187 wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 

  WZROST W STOSUNKU DO: 
 • 2020 r. (109 wniosków)
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2021r.  (178 zawartych umów) 

  WZROST W STOSUNKU DO: 
  2020 r. (101 zawartych umów)
Informacja dotycząca dotacji:
 • Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi, zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła i wprowadziły kocioł centralnego ogrzewania elektryczny, gazowy lub olejowy. Gmina udziela także dotacji osobom wymienionym wyżej, które wprowadziły odnawialne źródło energii do zainstalowanego na nieruchomości kotła centralnego ogrzewania elektrycznego, gazowego lub olejowego. 
 • Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów i wynosi:
  1).  do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2200,00 PLN – przy zakupie kotła centralnego ogrzewania: elektrycznego, gazowego lub olejowego,
  2).  (uchylony)
  3).  do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak do nie więcej niż 2000,00 PLN – przy zakupie urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii.

 • Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
  1). koszty zakupu kotła centralnego ogrzewania: elektrycznego, gazowego lub olejowego, 2). koszty zakupu urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii.

 • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
  zawiercie.eu