DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY OPATÓW

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów":

Informacja dotycząca dotacji:

  Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na
       wymiany przestarzałych źródeł ciepła na:

           2022r. - Brak informacji
  Ilość zlikwidowanych "kopciuchów":
           2022r. - Brak informacj
  Ilość gospodarstw domowych które otrzymały dodatek na zakup:
         Węgla:
          2022r. - 1661

         Peletu:
          2022r. - 73

   Liczba wniosków złożonych o ​"Dotacje finansowane z Wojewódzkiego
        Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
           2022r. - 0    

                                             

Gmina Opatów nie udzielała w 2022 roku dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. 
Nie posiada również żadnej informacji odnośnie możliwych dofinansowań.

 Czyste Powietrze (Istotne zmiany)

W dniu 3 stycznia 2023r. do programu weszły bardzo istotne zmiany. To jaką kwotę można uzyskać w projekcie zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub od dochodu osoby wnioskującej.:
 
 Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawcy, którego dochód roczny wykazany w PIT nie przekracza 135.000 zł rocznie.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 66.000 zł.

 Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2.651,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 99 000 zł.

 Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1.526,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 135 000 zł.

Dokładne Informację znajdziecie na stronie:
https://gminaklobuck.pl/czyste_powietrze 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl

Ilość budynków w Gminie Opatów:

  Budynki jednorodzinne:
           2022r. - 1961
  Budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania:
           2022r. - 0
  Ilość budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej:
           2022r. - 0