DANE POBRANE Z URZĘDU GMINY NIEGOWA 

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:
  2021 r. (92 000 zł.)
 • Złożono 40 ( brak dokładnych danych) wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła 2021r.  (40 zawartych umów) 
Informacja dotycząca dotacji:
 • W przypadku dotacji z budżetu gminy dofinansowanie przysługiwało do zakupu:
  a) kotła gazowego
  b) kotła na lekki olej opałowy,
  c) pieca elektrycznego (zamontowanego na stałe w budynku lub lokalu),
  d) kotła na paliwa stałe spełniającego wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012,
  Dofinansowanie nie obejmowało :
  l) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatory, grzałki elektryczne w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan -butan i inne).
  2) wykonania prac projektowych, uzyskania niezbędnych zezwoleń uzgodnień wymaganych przepisami prawa, 
  odbiorów kominiarskich, budowę, przebudowę i remont przewodu kominowego, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i urządzenia grzewczego,
  3) wymiany Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się w budynkach mieszkalnych 
  posiadających odrębne źródło ogrzewania.
 • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
 • www.niegowa.pl