DANE POBRANE Z URZĘDU GMINY KOZIEGŁOWY

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:
  2021 r. (110 000,00 zł.)
 • Złożono 39 wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła  2021r.  37 (zawartych umów) 
Informacja dotycząca dotacji:
 • Piece gazowe- Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 50% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 3.000 zł brutto. Rodzaj nowych źródeł ciepła - (modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów węglowych na gazowe lub na kotły opalane ekogroszkiem /biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE).dla jednego budynku.
 • Link do wniosków  gminy Koziegłowy na modernizację systemów grzewczych: 
  modernizacja systemów grzewczych
 • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
 • www.kozieglowy.pl