DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY CZĘSTOCHOWA

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
  • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:

    2021 r. (202 000 zł.)
  • Złożono 100 wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
  • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2021r.  (44 zawartych umów) 
Informacja dotycząca dotacji:
  • Zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminy Łazy w latach 2018 – 2022
  • Wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 2.000 zł - w przypadku lokali mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe)
  • Wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł - w pozostałych przypadkach.
  • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
  • www.zawiercie.eu/