DANE POBRANE Z URZĘDU GMINY OGRODZIENIEC

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:

  2021 r. (201 888,08 zł.)
 • Złożono 127 wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2021r.  (127 zawartych umów) - ilość wypłaconych dotacji 102
Informacja dotycząca dotacji:
 • Kocioł gazowy - certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną jednostką, potwierdzający 
  osiągnijcie sprawności wyżej lub równej 92 % Kocioł na paliwo stale - dokument potwierdzającym standard emisyjny zgodny z 5 
 • Pompa ciepła
  Gmina Ogrodzieniec zobowiązuję się do refundacji części kosztów modernizacji ogrzewania do wysoko6ci 50 % ceny zakupu lecz nie więcej nie 2 0OO PLN.
  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania instalacji urządzenia grzewczego.