Miasto Kłobuck w Smogu

Kłobuck mimo braku fabryk które by truły nasze powietrze. Wcale nie jest wolny od Smogu, tam gdzie smogu być nie powinno. Czyli przy przedszkolach, szkołach i miejscach reprezentatywnych dla miasta. Niestety widnieje i to w przerażających ilościach. Aby pokazać skalę problemu oraz zachęcić do pracy nad tym, aby Kłobuck stał się wolnym miastem od smogu, będzie pracował Kłobucki Alarm Smogowy.

Efekty Termowizji 
w Powiecie Kłobuckim

Film z głosem

Dane pomiarowe ze stacji Airly

Projekty Kłobuckiego Alarmu Smogowego:
"​Termomodernizacja - szansą na poprawę jakości powietrza w Kłobucku"

Zostały sfinansowane przez:

Projekt zrealizowany w ramach programu Nasze powietrze finansowanego ze środków Clean Air Fund