DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY W LIPIU

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów":

Informacja dotycząca dotacji:

  Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na
       wymiany przestarzałych źródeł ciepła na:

           2022r. - 165 775 zł (Maksymalna kwota dofinansowania 6 000 zł)
  Ilość zlikwidowanych "kopciuchów":
           2022r. - 28 kotłów 
  Ilość gospodarstw domowych które otrzymały dodatek na zakup:
         Węgla:
          2022r. - Nie podano

         Peletu:
          2022r. - 73

 Czyste Powietrze (Istotne zmiany)

W dniu 3 stycznia 2023r. do programu weszły bardzo istotne zmiany. To jaką kwotę można uzyskać w projekcie zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym lub od dochodu osoby wnioskującej.:
 
 Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy Wnioskodawcy, którego dochód roczny wykazany w PIT nie przekracza 135.000 zł rocznie.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 66.000 zł.

 Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2.651,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 99 000 zł.

 Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje wówczas, gdy zgodnie z zaświadczeniem z GOPS lub MOPS dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1.090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1.526,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji w tym przedziale to 135 000 zł.

Dokładne Informację znajdziecie na stronie:
https://gminaklobuck.pl/czyste_powietrze 

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl  Dofinansowania z Gminnego Programu - 
                                     dotacje do wymiany pieców węglowych


Przekierowanie do strony z Dotacjami dla Lipia

(https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1290&x=77&y=2)