DANE POBRANE Z URZĘDU GMINY OLSZTYN 

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:
  2021 r. (150 000,00 zł.)

  Wzrost stosunku do 2020 r. (54 000,00 zł.)
 • Złożono 75 (lub więcej ) wniosków na modernizacje systemów grzewczych w 2021r, 
  Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2020r.: 27 
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2021r.  75 (zawartych umów) 
  Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2020r.: 27   
Informacja dotycząca dotacji:
 • Kwota dofinansowania wynosiła 2.000,00 zł do wymienianego źródła ciepła. Dofinansowaniu podlegały piece gazowe, piece stałopalne z automatycznym załadunkiem paliwa, pompy ciepła, piece akumulacyjne. Dotacja nie pokrywała kosztów wykonania instalacji dla urządzenia grzewczego. Dotacja przyznawana była na podstawie Uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XVIII/187/17 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn.
 • Link do wniosków  gminy Olsztyn na modernizację systemów grzewczych: 
  modernizacja systemów grzewczych
 • Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym:
 • www.olsztyn-jurajski.pl