Objerz cały film z głosem 

DANE POBRANE Z URZĘDU MIASTA/GMINY MSTÓW

Dofinansowania na wymianę "kopciuchów"
 • Dotacja jako kwota całkowita dla mieszkańców przeznaczona na wymiany przestarzałych źródeł ciepła:
  2020 r. (131 850,00 zł.)
 • Złożono 79 wniosków na modernizacje systemów grzewczych
 • Ilość zawartych umów o dofinansowanie źródeł ciepła w 2020r.: 38
 • Liczbę wszystkich urządzeń wykorzystujących węgiel (kuchni i pieców węglowych, pieców kaflowych, trzonów kuchennych), pozostających w mieszkaniowych zasobach gminy Mstów:
  BRAK DANYCH
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła w granicach administracyjnych gminy: BRAK
Informacja dotycząca dotacji:
 • Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego przy zakupie nowego źródła ciepła (kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów projektu i dokumentacji technicznej), jednak nie może wynosić więcej niż 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w przypadku realizacji zadania polegającego na zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, w tym ekogroszkiem, miałem, koksem i zastąpieniem go:
  1) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych),
 • 2) kotłem gazowym,
 • 3) kotłem olejowym,
 • 4) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) – w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej".- źródło U.G. Mstów 2020 r.
 • Link do Wniosków
    

Informacje na temat 
Rządowego Programu Czyste Powietrze
 
można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w
Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 
(punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
Infolinia - 32 60 32 252       czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl